به گزارش اخبار اقتصادی، شرکت مخابرات ایران با نماد خبری در تابلوی اصلی بازار اول سهام دارد بورس اوراق بهادار تهران به بازار عرضه می شود. شرکت مخابرات ایران شهریورماه سال گذشته نحوه محاسبه قیمت خدمات خود را برای مشترکان تغییر داد که نتیجه آن؛ درآمدزایی ماهانه مخابرات باید در سطح بالاتری نسبت به ماه ششم سال قبل ثبت شود. اخبار امسال با چالش های زیادی روبرو بوده است.

شرکت مخابرات ایران در تیرماه امسال با عدم تمدید مجوز فعالیت خود از سوی وزارت ارتباطات مواجه شد. پیش از این با قطع موقت اینترنت بخشی از درآمد این مجموعه تحت الشعاع قرار گرفت که با افزایش نرخ ثابت خدمات برطرف شد. مخابرات ایران در ماه های اخیر املاک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش رسانده و با توجه به ارزش دفتری این املاک سود قابل توجهی شناسایی شده است.

افزایش 1560 میلیارد تومانی درآمدزایی مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران در پنج ماهه نخست سال جاری موفق به کسب بیش از ۴ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان درآمد عملیاتی شده است. اخابر در سال 1400 موفق به ثبت فروش 6613/6 میلیارد تومانی شد. درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران در سال 1401 با رشد 33 درصدی به 773/8 میلیارد تومب رسید. این شرکت در آبان و دی ماه به ترتیب 1400 و 1401 فروش ماهانه خود را به ثبت رساند. فروش روزنامه در آبان 1400 به 703 میلیارد تومان و در دی ماه 1401 به 918 میلیارد تومان رسید. شرکت مخابرات ایران با 56 درصد افزایش درآمدزایی در بهمن ماه، بیشترین رشد فروش ماهانه خود را با 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند.

تحلیل بنیادی ذخایر حفاری / طعم خوب نفت برای حفاری شمال!

فروش روزنامه در 5 ماه گذشته از سال 1402 تاکنون تقریباً 56 درصد بیشتر از 5 ماهه اول سال قبل بوده است. شرکت مخابرات ایران در فروردین ماه امسال 370 میلیارد بیشتر از پارسال فروش داشت و در اردیبهشت ماه امسال 861 میلیارد تن فروش داشت که نسبت به اردیبهشت 1401 رشد 59 درصدی درآمد داشت. خردادماه 864 میلیارد تومان، 57 درصد بیشتر از ماه سال قبل است.

شرکت مخابرات ایران در تیرماه نتایج بهتری نسبت به تیرماه 1401 داشت و 857 میلیارد تومان فروش داشت که 51 درصد بیشتر از تیرماه 1401 بود. اخبار در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 46 درصد بیشتر درآمد داشت. رشد درآمدزایی مخابرات ایران در این 5 ماه به دلیل تغییر تعرفه شهریور سال گذشته است و در صورت عدم اعمال تغییرات در تعرفه خدمات این مجموعه در ماه های آینده؛ شاهد عملکرد درآمدزایی بهتر این گروه نسبت به ماه های مشابه سال قبل نخواهیم بود.

سیر تحول سه ماهه سودآوری روزنامه ها (بدون احتساب حساب سود و زیان تلفیقی) زیان سه فصل اول سال را برای این مجموعه نشان می دهد. شرکت مخابرات ایران در زمستان هر سال زیان سه فصل اول را با شناسایی سود جبران می کند و در نهایت سود ناچیزی تشخیص می دهد.

تحلیل بنیادی نماد فخاس / افزایش 15 درصدی فروش در دو ماه تابستان نسبت به بهار 1402

photo_2023-09-13_12-23-10