به گزارش اخبار اقتصادی، قیمت دلار هرات از روز یکشنبه در کانال 50 میلیون و 50 هزار و 950 تومان آغاز شد و تا سطح مقاومتی 51 هزار و 300 تومان بالا رفت اما بازار عمری برای عبور از این مرز نداشت. و با قیمت 51200 تومان کار خود را به پایان رساند. البته قیمت دلار یکشنبه شب به 51 هزار و 120 تومان پشت خط کاهش یافت. قیمت درهم امارات از 14.60 تومان شروع و با قیمت 14900 تومان به پایان رسید. با این قیمت درهم، دلار 51 هزار و 700 تومان برآورد می شود. به طور کلی روند قیمت دلار در روز یکشنبه نسبت به روز شنبه معکوس بود.

قیمت تتر از روز یکشنبه با قیمت 51 هزار و 300 تومان آغاز شد و تا 51 هزار و 800 تومان افزایش یافت اما نتوانست از این مرز عبور کند.

روز یکشنبه گفته شد قیمت 51 هزار و 150 تومان عدد طلایی بازار است. اگر قیمت دلار بالاتر از این رقم باشد، به سمت مقاومت 51 هزار و 300 تا 400 تومانی حرکت می کند و در صورت تثبیت زیر این رقم، تلاش می کند حمایت 50 هزار و 800 تا 900 تومانی را از دست بدهد.

تحلیلگران فنی معتقدند بازار صعودی خواهد بود زیرا وضعیت بلوک باعث شده متقاضیان در بازار نباشند و اکثریت فروشنده باشند. آنها می گویند تا زمانی که صندوق جدید وارد بازار شود، قیمت ها در سطوح فعلی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به گفته تکنسین ها، شماره های مختلف پشتیبانی در بازار حیاتی هستند. برای تتر محدوده 51 هزار و 300 تا 400 تومان پشتوانه مهمی است که بازار تا زمان از دست دادن آن در نوسان است، همچنین در بازار درهم تا زمانی که قیمت بالای 14 هزار تومان باشد، قیمت دلار افزایش می یابد. . در کانال 51 هزار تومان خواهد بود. تا زمانی که قیمت دلار از 51 هزار و 700 تومان فراتر نرود، دیگر فکر افزایشی نیست و تا زیر خط حمایتی 50 هزار و 800 تومانی پایین بیاید، در محدوده فعلی در نوسان است.