تضاد حقوق مستمری بگیران و مسیر توسعه؟

وقتی صحبت از توسعه به میان می آید، یک سوال ذهن را به خود مشغول می کند: آیا مشکلات با توسعه از بین می روند یا اینکه با ناپدید شدن مشکلات مسیر توسعه باز می شود؟

محمود عسکری آزاد معاون سابق سازمان برنامه بودجه هر دو مورد را صحیح می داند. به گفته وی، در ایران تعداد مشکلاتی که قبل از حرکت به سمت توسعه باید برطرف شود بسیار زیاد است و متأسفانه دائماً در حال ساخت این سدها هستیم که جلوی توسعه را می گیرد. مثلا از مشکل حقوق بازنشستگان و مغایرت آنها با مسیر توسعه می گوید.

منبع اکو ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا