تست: در تصویر اول چه چیزی دیدید؟

به گزارش گروه ترجمه رکنا، به عکس با دقت نگاه کنید. برای اولین بار چه حیوانی را دیدید؟ آن حیوان حقیقت دنیای درونی شما را خواهد گفت.

1 پرنده

پرنده نماد صلح و ایمان است. دنیای درونت مثل برف روی کوه پاک است. شما همه چیز را واضح می بینید و مادیات را در نظر نمی گیرید.

2. پروانه

پروانه ها نماد زیبایی و شادی هستند. شما خوب می دانید که زندگی کوتاه است، به همین دلیل برای هر لحظه ارزش قائل هستید. از سختی ها و زبان های غمگین متنفر هستید. شما فکر می کنید دنیا را گل ها احاطه کرده اند. دنیای درونی شما روشن است و مردم همیشه زیبایی شما را تحسین می کنند.

3. عقاب

این پرنده نماد آزادی است. شما یک ماجراجو هستید. دوست ندارید منتظر بمانید، دنیای درونی شما سخاوتمند و مهربان است، اما از نظر دیگران موقعیت شما قدرتمند و مستقل به نظر می رسد.

4. سگ

شما سگی را انتخاب کردید زیرا وفادار هستید نه خودخواه. شما برای زندگی و شادی دیگران ارزش قائل هستید و همچنین بردبار و دوستانه هستید. دنیای درونی شما سرشار از عشق و شادی است.

5. گرگ ها

گرگ یک راز است. این حیوانات معمولاً به صورت مستقل اما در گروه زندگی می کنند. دنیای درونی شما پر از دانش و چیزهای مقدس است.

6. آخوندک

مانتیدها در بسیاری از ادیان مقدس هستند. شما سعی می کنید یاد بگیرید چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنید، اما حتی یک مکالمه کوتاه برای شما مانند یک کابوس است. آیا شما اهمیت می دهید

منبع: رکنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا