ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپایی گفت: «پس از یک دوره طولانی تورم بالا، انتظارات تورمی شکننده هستند و هرگونه شوک جدید در سمت عرضه می‌تواند آنها را بی‌ثبات کرده و ثبات قیمت‌ها را در میان مدت تهدید کند».

این عضو آلمانی کمیته اجرایی در سنت لوئیس سخنرانی کرد، در حالی که یک هفته پیش بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.

بازارها و اقتصاددانان معتقدند با توجه به کاهش قابل توجه تورم در ماه های اخیر که در مهرماه به 2.9 درصد رسید، نرخ سپرده که در حال حاضر 4 درصد است در سال 2024 در همان سطح باقی می ماند.

این مقام بانکی همچنین اعلام کرد: یک سال طول می کشد تا تورم از 10.6 درصد به سطح فعلی برسد و البته دو سال دیگر نیز برای رسیدن به سطح هدف 2 درصد زمان لازم است.

اشنابل همچنین تاکید کرد که انعطاف ناپذیری قیمت‌ها و دستمزدها به این معنی است که تورم زیربنایی سفت‌تر است و دو شرط کلیدی باید رعایت شود تا این معیار – که اقلام ناپایدار مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند – مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا تکامل یابد. :

  1. رشد هزینه سرانه نیروی کار باید به سطوحی بازگردد که با تورم میان مدت 2 درصد مطابقت دارد.
  2. شرکت ها باید از حاشیه سود خود به عنوان حائلی برای محدود کردن انتقال افزایش دستمزد به قیمت های مصرف کننده استفاده کنند.