به گزارش اخبار اقتصادی، دو روز پیش شورای رقابت نامه ای به کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نوشت و از احتمال انحراف در جریان واردات موبایل خبر داد. این شورا سپس از رئیس این کمیته خواست تا انواع اطلاعات، گزارش ها و اسناد موجود به همراه اسامی و مشخصات مسئولین و همکاران در کمیسیون اقدامات ضدرقابتی در این زمینه را در اختیار کمیته مذکور قرار دهد. همچنین افرادی که تحقیقات آنها در شناسایی ابعاد و جزئیات مشکل مفید است باید به مرکز ملی صلاحیت معرفی شوند.

ورود شورای رقابت به موضوع تخلفات در واردات گوشی تلفن همراه

در ادامه این پیگیری ها، شورای رقابت نامه ای به انجمن واردکنندگان گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی ارسال کرد. شورا از انجمن واردکنندگان تلفن همراه درخواست کرد که کلیه اطلاعات، گزارش ها و اسناد مربوط به انحصار و اعطای امتیازات تبعیض آمیز در فرآیند واردات و تخصیص ارز برای انواع گوشی تلفن همراه را در اختیار انجمن مذکور قرار دهد. ارسال به شورای رقابت

شورای رقابت برای دریافت این اطلاعات به انجمن واردکنندگان مهلت 10 روزه داده است.

نامه شورای رقابت به انجمن واردکنندگان موبایل