به گزارش اخبار اقتصادی، اخیراً سرعت صدور مجوز در پرتال ملی صدور مجوز به طور غیرعادی افزایش یافته است. موضوعی که نگرانی اتاق اصناف را برانگیخته است.

محمدرضا فرجی نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد پرتال ملی صدور پروانه کسب گفت: در هفته اخیر صدور پروانه ها رشد انفجاری داشته است و این در حالی است که روند صدور مجوز بدون تایید و تایید رعایت مقررات صنفی اشتباه است، نباید انتظار داشت اتحادیه ها این موضوع را کنترل کنند.

وی با انتقاد از عملکرد پرتال ملی مجوز افزود: پیش از این سالانه حدود یک میلیون مجوز از طریق اتحادیه ها و اصناف تمدید و صادر می شد. اما اکنون بر اساس آخرین آمار ثبت شده در درخت کسب و کار، طی دو ماه، تعداد مجوزها از 15 هزار به 622 هزار رسیده و 188 هزار درخواست در دست بررسی است که احراز هویت آنها به درستی انجام نشده است. برخی موارد و به نظر من پورتال ملی صدور مجوز در این زمینه یک اشتباه استراتژیک مرتکب شده است.

وی با هشدار جدی درباره پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده در پرتال ملی مجوز گفت: بیش از 32 پروانه کسب برای همان مکان و کدپستی صادر شده است که امیدواریم همه این اقدامات سهوی باشد.

فرجی افزود: باید نگران سوء استفاده از این مجوزها در دادگاه ها، شرکت ها و… باشیم.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ادامه این روند نمی تواند از نظر امنیتی و سیاسی برای کشور جذاب باشد و دولت باید به جای ایجاد آمار اشتغال به فکر ایجاد اشتغال پایدار و موثر باشد.