به گزارش اخبار اقتصادی، از رفتار بازار در پشت صحنه دیروز جمعه و امروز شنبه می توان دریافت که سخنان سید حسن نصرالله به گفته معامله گران حکایت از کاهش سطح تنش داشت.

بنابراین احتمالاً حداقل برای امروز کاهش قیمت ها پیش بینی می شود. قیمت سکه امامی پشت خط جمعه حدود 29 میلیون و 900 هزار تومان فروخته شد. پیشکسوتان بازار گفت: ارز در حال حاضر مرز مهم 30 میلیون تومانی دارد و از سوی دیگر مرز 29 میلیون و 500 هزار تومانی برای معامله گران سکه بسیار مهم است.

جزئیات وضعیت بازار سکه و پیش بینی قیمت سکه امروز سه شنبه 18 آبان 1402 را در اکو ایران بخوانید.

پیش بینی قیمت سکه پس از سخنرانی حسن نصرالله