خودآزاری بخش خصوصی نمره منفی سازمان های مردم نهاد در محیط کسب و کار

به گزارش اخبار اقتصادی؛ ارزیابی عملکرد اجرای شاخص فضای کسب و کار در سال 1401 حاکی از نوعی خودزنی بخش خصوصی است، بنابراین گزارش عملکرد سه نهاد غیردولتی (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) آن است. منفی بود که حاکی از شکست این موسسات در بهبود کسب و کار است.

بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال 1401، عدد شاخص ملی به 4.81 رسید (یک امتیاز به معنای رضایت کامل و 10 امتیاز به معنای نارضایتی مطلق)، عدد به دست آمده کاهش بسیار جزئی را نشان می دهد. در میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد عملکرد کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل (4.79) می باشد. درصد تغییرات شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 0.38 درصد بوده است. در این شاخص، درصد تغییر مثبت به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته است. این شاخص در سال 1998 4.47 درصد و در سال 1999 4.66 درصد بوده است.

در سال 1401 فعالان اقتصادی شرکت کننده در این طرح بیشترین میزان رضایت را از سه نهاد بزرگ شامل «سازمان بهزیستی کشور»، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «نیروی انتظامی» و سه نهاد اصلی کسب کردند. نهادها از جمله «بانک مرکزی»، «شهرداری ها» و «سازمان برنامه و بودجه» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر نهادها اعلام کرده اند.

شاخص ارزیابی عملکرد سازمان های غیردولتی

شاخص ارزیابی عملکرد مؤسسات غیردولتی مرتبط با فضای کسب و کار در چهار زیرشاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت در رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه برخورد با فعالان اقتصادی و احترام به مشتریان» و «شفافیت» و ارائه اطلاعات در زمینه نحوه ارائه خدمات» برای سه نهاد اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزیابی شده است و درصد تغییرات در شاخص در سال 1401 نسبت به سال 1400 نشان می دهد که این میزان در اتاق بازرگانی 96/8- درصد، در اتاق اصناف 12/1- درصد و در اتاق تعاون 38/5- بوده است، همچنین در این مورد درصد مثبت تغییرات به معنی است. بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته.

کدام استان ها شرایط بهتری داشتند؟

اما کدام استان ها در این شاخص رضایت فعالان اقتصادی را کسب کردند؟ گزارش اتاق بازرگانی ایران به ترتیب در 1401 دستگاه اجرایی استان های «مرکزی»، «سمنان» و «آذربایجان غربی» بالاترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را برانگیخت و برخلاف دستگاه های اجرایی، دستگاه های اجرایی استان های «اردبیل»، «لرستان» و «خوزستان» کمترین میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی را دارند.

بهترین و بدترین زمینه های فعالیت کدامند؟

از سوی دیگر، اطلاعات به دست آمده از نتایج برنامه پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه های مجری کشور مرتبط با فضای کسب و کار، میزان رضایت فعالان بخش های مختلف اقتصادی از عملکرد دستگاه ها در سال 1401 در بخش کشاورزی در مقایسه با میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدماتی و صنعتی ناکافی‌تر ارزیابی شده است.

1111111

روند بررسی محیط کسب و کار در سال 1401.

در پنجمین دوره اجرای این طرح، عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در یک هزار و 401 و در قالب دو گروه بزرگ سازمان های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب و کار توسط 2 هزار و 516 فعال اقتصادی منتخب از زیر مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت. اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاونی ها. محیط کسب و کار مجموعه ای از عواملی است که بر عملکرد یا مدیریت شرکت های اقتصادی تأثیر می گذارد، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران شرکت است. عواملی مانند «قوانین و مقررات»، «عملکرد دستگاه های اجرایی»، «فرهنگ کار در یک منطقه» و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف، در هر زمینه کاری و همچنین در طول زمان متفاوت است.

امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در همه کشورها تلقی می شود و نقش دستگاه های اجرایی در بهبود این فضا به ویژه از بعد مؤلفه های نهادی بسیار شگفت انگیز و تأثیرگذار است. در سال های اخیر و بر اساس موضوع قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات هیات وزیران، وظایف مختلفی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی به دستگاه های اجرایی واگذار شده است. فضای کسب و کار منجر به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در وضعیت کسب و کار و همچنین رفع مشکلاتی که مانع پیشرفت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در کشور می شود.

منبع: اکوایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا