چند نفر چک الکترونیکی دارند؟

آخرین آمار چک‌های بازخرید شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی شهریور ماه 1402، 91.4 درصد از کل چک‌های بازخرید شده در سامانه چک وصول شده است. این نسبت از نظر مقدار معادل 1/87 درصد می باشد.

بر اساس آمار چک های بازخرید شده شهریور ماه 1402، بیش از 7 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزش 4 میلیون و 721 هزار میلیارد ریال بازخرید شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6.9 درصد و از نظر مبلغ 4.7 ​​درصد کاهش داشته است.

درصد تعداد و مبلغ چک های نقد شده در ماه قبل (مرداد 1402) به ترتیب 90.9 درصد و 86.7 درصد بوده است.

در شهریور چند چک برگشتی؟

در شهریورماه معادل 641 هزار فقره چک بی‌حساب به ارزش حدود 610 میلیارد ریال به سراسر کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.8 درصد و 7.1 درصد کاهش داشت.

در ماه مذکور به ترتیب 8.6 درصد و 12.9 درصد از کل و مبلغ چک های بازخرید شده برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشتی در مرداد ماه امسال به ترتیب 9.1 و 13.3 درصد و در شهریور 1401 به ترتیب 8.2 و 10.5 درصد بوده است.

در ماه مذکور حدود 188 هزار فقره چک به ارزش 271 هزار میلیارد ریال در استان تهران برگشت خورده است که 8.3 درصد از نظر تعداد و 11.8 درصد از ارزش کل چک های برگشتی را شامل می شود.

در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های بازخرید شده در استان مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب 11.5 درصد، خراسان شمالی با 10.8 درصد و کردستان با 10.6 درصد است. استان های گیلان 6.5 درصد، قم 7.5 درصد و خوزستان، کرمانشاه و گلستان هر کدام با 7.7 درصد کمترین نسبت چک برگشتی را به کل چک های بازخریدی استان دارند.

مشتریان چک الکترونیکی به 40 هزار نفر رسید

آمار بانک مرکزی نیز نشان می دهد که از آبان ماه سال 1401 که محصول چک الکترونیکی معرفی شد، بیش از 40 هزار مشتری چک الکترونیکی دریافت کرده اند.

همچنین تا امروز بیش از 140 هزار چک الکترونیکی صادر شده است که 88 درصد آنها منقضی و وصول شده و مابقی در گردش بوده و منقضی نشده است.

تسنیم

منبع رکنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا