به گزارش اخبار اقتصادی، در هفته گذشته روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روند نزولی داشت و شاخص برای 3 روز متوالی افت کرد. شاخص عمومی در حالی که هفته گذشته به کانال میانی 2.1 میلیون افزایش یافت، در هفته گذشته کاهش یافت.

روز شنبه شاخص کل 21 هزار و 271 واحد و 946 میلیارد تومب کاهش یافت. پول واقعی بازار را ترک کرد روز یکشنبه شاخص 5 هزار و 973 واحد افت کرد و 406 میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شد.

روز دوشنبه شاخص 976 واحد افت کرد و 83 میلیارد تومان پول واقعی برداشت شد. روز سه شنبه شاخص کل ۴ هزار و ۶۳۳ واحد افزایش یافت و ۲۲۱ میلیارد تومان پول واقعی برداشت شد.

در آخرین روز هفته شاخص 308 واحد کاهش یافت و 181 میلیارد تومان سرمایه واقعی خارج شد.

به این ترتیب در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل نسبت به هفته گذشته 24 هزار و 214 واحد کاهش نسبت به عملکرد هفته شاخص داشت. تبادل منفی بودن 1.1 درصد شاخص وزن برابر در پایان هفته نسبت به هفته قبل 8408 واحد کاهش داشت و بازدهی منفی 1.1 درصدی را به ثبت رساند.

روند تغییرات ارزش معاملات کوچک بازار سهام به طور کلی نزولی بوده است ارزش معامله کسری بورس در هفته گذشته 4 میلیارد و 255 میلیون تومان بوده که نسبت به رقم 6 میلیارد و 130 میلیون تومانی هفته قبل 30 درصد کاهش داشته است.

در مجموع در طول هفته یک هزار و 837 میلیارد تومان پول واقعی از بورس خارج شد و میانگین برداشت روزانه پول واقعی 367 ​​میلیارد تومان بود.

به این ترتیب بازار در هفته جاری با افت ارزش معاملات و خروج سرمایه مواجه شد و سرمای اوایل پاییز در بازار احساس شد. برخی ناظران پیش بینی کرده بودند که به دلیل تعطیلی روز شنبه، معاملات روز چهارشنبه چندان پررونق نخواهد بود. تحلیلگران خوش بین معتقدند بازار در سطح فعلی حمایت می شود و با انتشار گزارش های ماهانه و شش ماهه وضعیت بازار بهبود می یابد. این تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت نفت در میان مدت تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. از سوی دیگر، تحلیلگران بدبین به نشانه هایی از بی اعتمادی معامله گران اشاره می کنند و معتقدند نبود جریان پول و سطح پایین معاملات نشان می دهد که بازار به چیز جدیدی نیاز دارد که در افق گم شده است.