فشار تورم از مهر 1401 تا مهر 1402; اجاق گاز غیر خوراکی

به گزارش اخبار اقتصادی، یکی از آماری که می تواند به خانوارها نشان دهد که تورم ملی تا چه اندازه بر وضعیت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تأثیر گذاشته است و این تأثیر تا چه حد بر هر خانوار جامعه با سطوح درآمدی متفاوت بوده است، آمار ماهانه است. آمار آمار تورم محصولات خوراکی و غیرخوراکی. این داده ها به صورت ماهانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود. آخرین آمار این تورم مربوط به مهر ماه ۱۴۰۲ است.

این گزارش به تحلیل تورم ماهانه خوراکی و غیرخوراکی تمامی دهک ها در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته پرداخته است.

بر اساس نتایج، تورم ماهانه عشر غذا در مهر 1402 نسبت به مهر 1401 کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین این کاهش تورم در همه دهک ها قابل مشاهده است. از سوی دیگر تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته در تمامی دهک ها رشد داشته است.

تورم مواد غذایی 1.8 درصد از عشر اول در مهر 1401

روند تورم ماهانه مواد غذایی در مهر 1401 نشان دهنده کاهش تدریجی تورم از دهه اول تا دهم است. به عبارت دیگر، در سال گذشته دهک اول که شامل خانوارهای کم درآمد جامعه می شود، بیش از دهک های دیگر جامعه تحت تاثیر تورم ماهانه مواد غذایی بوده است. تورم ماهانه مواد غذایی در این دهک معادل 1.8 درصد بوده است.

کمترین تورم ماهانه مهر در سال گذشته مربوط به دهک دهم جامعه بوده است. تورم خوراکی متحمل این دهک معادل 1.6 درصد بوده است.

به طور معمول با توجه به بالاتر بودن ضریب اهمیت محصولات غذایی در تورم دهک های کم درآمد جامعه، تورم غذایی این گروه ها بیشتر از تورم غذایی دهک های پردرآمد است. در مواقع خاصی که شوک قیمتی بر مواد غذایی مهم در سبد خانوارهای پردرآمد تاثیر می گذارد، این روال از بین می رود. در نتیجه تورم مواد غذایی برای دهک‌های ثروتمند جامعه دردناک‌تر می‌شود.

تورم ماهانه خوراکی ها در مهر 1402 نشان می دهد که این تورم تقریباً تأثیر یکسانی بر دهک های مختلف داشته است. تورم ماهانه محصولات غذایی در اکثر دهک های جامعه از جمله دهک های اول و دهم 0.5 درصد بوده است.

کاهش حداقل 1.1 واحد درصدی در تورم ماهانه مواد غذایی

تفاوت تورم ماهانه محصولات غذایی در مهر 1402 نسبت به مهر 1401 در دهک های مختلف نشان می دهد که این تورم در همه دهک ها کاهش یافته است. کمترین میزان کاهش تورم ماهانه محصولات غذایی مربوط به دهک های هفتم و دهم بوده که 1.1 درصد بوده است. از سوی دیگر بیشترین نرخ کاهش تورم در دهک های اول و دوم به ثبت رسیده که 1.3 درصد بوده است.

در نتیجه می توان گفت در شهریور ماه سال گذشته تورم ماهانه محصولات غذایی در دهک های کم درآمد جامعه بیشترین میزان را داشته و در این مدت بیش از سایر دهک ها کاهش داشته است.

این تغییرات در محصولات غیرخوراکی خانوارهای مختلف قابل بررسی است.

گزارش های مرکز آمار از تورم ماهانه مهر 1401 نشان می دهد که تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در اکثر دهک ها 3 درصد بوده است. تنها استثنا تورم ماهانه این کالاها در دهک های اول و نهم است که 3.1 درصد گزارش شده است.

اعشاری کمترین میزان تورم غیرخوراکی را تجربه می کنند

آمار تورم مهر 1402 حاکی از آن است که تورم ماهانه غیرخوراکی ها بین دهک های اول و دهم روند نزولی را دنبال کرده است. بنابراین بیشترین تورم ماهانه در این کالاها مربوط به دهه اول است. بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه غیرخوراکی ها در این دهه 3.6 درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم ماهانه غیرخوراکی مربوط به دهک دهم بوده که 3.2 درصد بوده است.

رشد تورم غیرخوراکی 0.5 درصد در خانوارهای کم درآمد

تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نسبت به مهر 1401 رشدی معادل مهر 1402 داشته است. دهک های پایین جامعه مانند دهک های اول، دوم و سوم بیشترین افزایش تورم ماهانه را برای این کالاها داشته اند. به عبارت دیگر بیشترین فشار افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی در این مدت متوجه خانوارهای کم درآمد بوده است. بر اساس آمارها، تورم ماهانه غیرخوراکی در این سه دهک 0.5 واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در دهه دهم کمترین نرخ رشد را داشته است. یعنی کالاهای غیرخوراکی که وزن بیشتری در سبد مصرفی این خانوارها داشتند رشد قیمت چندانی نداشتند. بنابراین افزایش قیمت این کالاها تاثیر کمتری بر ثروتمندان جامعه داشته است. آمارها نشان می دهد که تورم ماهانه غیرخوراکی ها در دهه دهم 0.2 واحد درصد افزایش یافته است.

منبع اکو ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا