شورای رقابت به طور میانگین هر دو ماه 3 بار برای افزایش قیمت خودروها وقت داده است!

تصمیمات امتحانی شورای رقابت نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا هفتم آبان ماه افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 12 برابر مصوب شد که به طور میانگین هر 2 ماه سه برابر می شود.

شورای رقابت هنگام صدور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان اکنون به یک عامل گرانفروشی تبدیل شده است. اگر قبلا خودروسازان به صورت غیرقانونی قیمت ها را افزایش می دادند، اکنون با مجوز شورای رقابت به راحتی این کار را انجام می دهند.

شورای رقابت با این تعداد مصوبه در خصوص افزایش قیمت، رکورد افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را شکست.

افزایش قیمت خودرو در مصوبات 557، 566، 572، 573، 574، 584، 602، 607، 610، 611، 614 و 615 ثبت شده است.

مصوبه 557 شورای رقابت 24 فروردین 1402 به تعیین قیمت خودروهای تولیدی (ایران خودرو – سایپا) اختصاص داشت.

همچنین شورای رقابت در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری 4 افزایش قیمت برای خودرو تصویب کرد. مصوبات 566، 572، 573 و 574 شورای رقابت اردیبهشت و خرداد سال جاری تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و تغییرات اجباری قیمت بود. و تغییرات آپشن در خودروهای ایران خودرو.

شورای رقابت در مصوبه های 584 و 607 27 و 21 تیرماه، خودروهای مونتاژی را با صورت های مالی جدید بدون قیمت و 5 محصول سایپا را افزایش داد.

این شورا در مهرماه امسال در سه نوبت افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد: مصوبات 607، 610 و 611 مهرماه به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی، وارداتی و هشت محصول ایران خودرو اختصاص داشت.

در آبان ماه سال جاری شورای رقابت ۲ افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را تصویب کرد.

ایرنا

منبع رکنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا