به گزارش اخبار اقتصادی، قیمت سکه امامی که هفته گذشته تا کانال 27 عقب نشینی کرده بود. آخر هفته ها و در بازار پشت به شبکه 28 برگشتم. اما آغاز اولین روز کاری این هفته نشان داد که اتفاقات باعث افزایش قیمت ارز نشده است.

بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی انجمن طلا، سکه امامی تا ساعت 14 امروز 28 میلیون و 150 هزار تومان ارزش گذاری شد. گفته اید برخی از تحلیلگران احتمال افزایش قیمت ارز امروز را داشتند. اما مشخص شد که نظر گروه دیگر تحلیلگران مبنی بر اینکه وزن اخبار مثبت بیشتر است، صحیح تر بوده است.

این سندیکا قیمت نیم سکه و ربع سکه را به ترتیب 15 میلیون و 250 هزار تومان و 10 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد.

سکه امامی در بازار آزاد حدود ساعت 14 با قیمت تقریبی 28 میلیون و 150 هزار تومان تا 28 میلیون و 300 هزار تومان فروخته شد. قیمت ربع سکه و قیمت نیم سکه در بازار آزاد نزدیک به قیمت های اعلامی اتحادیه بود و در نهایت در برخی نقاط تا 100 هزار تومان گران شد.