رشد 42 درصدی تجارت ایران و سازمان همکاری شانگهای؛ چین شریک اول

به گزارش اخبار اقتصادی؛ همچنین داده های اعلام شده نشان می دهد در این مدت صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها علیرغم افزایش وزنی 46 درصدی از نظر ارزشی 3 درصد کاهش داشته و واردات کشورمان در نیمه نخست امسال نسبت به سال اول 6 ماه سال 1401 با 21 درصد افزایش وزن و 24 درصد از نظر ارزش همراه بوده است.

A spokesman for the Semit Internal Trade Commission on our country’s non-oil exports to Shanghai members said: “China, with the purchase of 1.5 million tons of goods worth 1.5 billion dollars (an increase del 5 % en peso y una disminución del 5 % en valor ), India con 2,5 millones de toneladas de mercancías por valor de 1.500 millones de dólares (2 por ciento en peso y 2 por ciento en valor), Pakistán con 2 millones de toneladas de mercancías por valor de 1,5 millones de dólares (2 por ciento de aumento en peso y 2 por ciento en valor) ، افغانستان با حدود دو میلیون تن کالا به ارزش ۸۱۵.۸ (رشد ۲۱درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش ) و روسیه با ۱.۱ میلیون تن کالا BHE ERزش ۴۴۰.۴ MEHELQHON DEDELAR (RHRشD ۶۹ DEDRصDی DEDRAHEN WHANE WAHANE WAHEDیDی DARزش) بودد‌.

از طرف دیگر ، ازبکستان با 5 میلیون دلار ، تاجیکستان با 1.5 میلیون دلار ، قزاقستان با 1.5 میلیون دلار ، قرقیزستان با 1.2 میلیون دلار ، بلاروس با 1.5 میلیون دلار و منگولیا با 5،000 دلار تا 6،000 دلار در رتبه بعدی مقصد صادرات ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای در نیمه اول سال جاری.

حجم واردات کالا از اعضای شانگهای

بر اساس گزارش منتشر شده، این سوال مطرح می شود که حجم واردات ایران از کشورهای عضو شانگهای در این مدت تا چه اندازه مورد بررسی قرار گرفته است؟ داده‌های اعلام شده در این مدت چین با فروش ۲.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۸ میلیون دلار (رشد ۳۶ درصدی در وزن و ۲۵ درصد در ارزش)، هند با ۷۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون دلار (کاهش) ۱۷ درصدی در وزن و ۳۱ درصدی در ارزش)، روسیه با ۱.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار ( ر ( 49% en peso y 44% en valor) y Uzbekistan con 31,5 mil toneladas de mercancías por valor de 42.4 میلیون دلار (72 درصد رشد وزنی و 9 درصد از نظر ارزش)، پنج کشور اول عضو سازمان همکاری شانگهای در فروش کالا به ایران نیمه نخست نخست امسال بودند.

از سوی دیگر، قزاقستان با 40 میلیون دلار، بلاروس با 36.5 میلیون دلار، تاجیکستان با 32 میلیون دلار، افغانستان با 11.3 میلیون دلار، قرقیزستان با 3.7 میلیون دلار و مغولستان با 2.5 میلیون دلار فروش دارند. صادرات کالا به ایران در میان اعضای این سازمان در نیمه اول سال جاری است.

منبع اکو ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا