جدول تسهیلات پرداختی بانک ها در 6 ماهه سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک ها در شش ماهه سال 1391 بالغ بر 24362.6 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4256.6 میلیارد ریال (معادل 21.2 درصد) افزایش داشته است.

از مجموع تسهیلات پرداختی، مبلغ 20394.4 میلیارد ریال معادل 83.7 درصد به کارآفرینان (حقوقی و غیرحقوقی) و 3968.2 میلیارد ریال معادل 16.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) ​​اختصاص داشت. مشارکت خانوارها در کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل 14.9 درصد بوده است.

در جدول 1 هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1402 نشان داده شده است. معادل 77.2 درصد از کل تأسیسات پرداخت شده به صاحبان مشاغل. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوارها) 1523.2 میلیارد ریال معادل 38.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) است.

نسبت وجوه پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال 1402 معادل 5991.7 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیصی به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی است. (مبلغ 15736.2 میلیارد ریال) مشاهده می شود که از 7281.5 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.3 درصد (مبلغ 5991.7 میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. ، که نشان دهنده توجه و اولویت بندی است. تامین منابع این بخش توسط بانک ها در سال 1402 است.

تسهیلات خرد (کمتر از 3 میلیارد ریال)

از مجموع خطوط پرداخت شده در دوره مذکور، مبلغ 5210.7 میلیارد ریال معادل 21.4 درصد در قالب خطوط خرد اعطا شد. همچنین مبلغ 413.9 میلیارد ریال در قالب کارت اعتباری پرداخت شده است که با احتساب این مبلغ شامل کل خدمات پرداخت خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 5.624.6 میلیارد ریال معادل است. 22.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی به صورت کارت اعتباری در بخش خانوار نیز پرداخت می‌شود، به این ترتیب مشارکت خانوارها از 16.3 درصد در جدول 1 به 17.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. جدول 2)

تسهیلات پرداخت بانکی

شایان ذکر است در ادامه مسیر کنونی ملاحظات مربوط به کنترل تورم نیز باید مد نظر قرار گیرد و پتانسیل تورمی ناشی از فشار کل تقاضا در اقتصاد همواره مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس باید با افزایش سرمایه و ارتقای کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش کارایی بانک ها برای ارائه کار مولد، توان مالی بانک ها را افزایش داد. . توجه ویژه به سرمایه، پرهیز از فشار مضاعف بر دارایی های بانک ها و تشویق شرکت های تولیدی به روی آوردن به بازار سرمایه به عنوان ابزاری مهم برای تامین مالی پروژه های اقتصادی (خلاقانه) بود.

تسنیم

منبع رکنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا