به گزارش اخبار اقتصادی، پنج روز پیش علیرضا صدری خواه رئیس گمرکات وارداتی کشور طی بخشنامه ای از ترخیص باقیمانده کالاهای غیردولتی خبر داد.

در این بخشنامه که پس از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، مهلت اجرای ترخیص 100 درصدی 543 کالای دولتی و ترخیص 10 درصد باقیمانده کالاهای فاسدشدنی غیردولتی تا پایان اعلام شده است. نوامبر این مقعد.

در بخشنامه صدریخواه آمده است: بر اساس بخشنامه، امکان ترخیص 100 درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمان ها و بنگاه های دولتی گروه های کالایی 1 و 2 در گمرکات و با رعایت بخشنامه مبنی بر ترخیص 10 درصد باقی مانده وجود دارد. از کالاهای فاسدشدنی بخش غیردولتی در تسهیلات گمرکی، فهرست اقلام جدید و قبلی مشمول ترخیص 100 درصدی کالاهای تقلبی بخش غیردولتی موجود در گمرکات جهت اجرا ارسال می شود.

در این بخشنامه آمده است: فهرست اقلام قدیمی شامل 265 ردیف تعرفه و فهرست اقلام جدید شامل 278 ردیف تعرفه است. ضمناً مهلت اعمال این بخشنامه و بخشنامه قبلی مربوط تا پایان آبان ماه 1402 خواهد بود.

لیست کامل محصولات 100% ترخیص کالا را اینجا ببینید.